WH Pro Audio

    WH Weihuang Audio, một trong những thương hiệu sản phẩm âm thanh chuyên nghiệp được tạo ra bởi Teana Weihuang Kafu Audio. Kể từ khi thành lập, công ty đã hoạt động trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp…

Xem thêm

PRODUCTS 

Hệ Thống Loa Line Array

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Xem Thêm Sản phẩm

Hệ Thống Loa Line Array

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Hệ Thống Loa Line Array

XL-110 / XL-210

Hệ Thống Loa Line Array

Loa cột WH Band 8

50.400.000,0

Hệ Thống Loa Line Array

XL-110

Hệ Thống Loa Line Array

XA 2610

158.592.000,0
Xem thêm

Loa Active chủ động

Loa Active Chủ Động

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Loa active chủ động

F-12S

9.500.000,0

Hệ Thống Loa Line Array

XL-110 / XL-210

Loa active chủ động

PAP 18A

198.200.000,0

Loa active chủ động

XA-18S-A

Xem thêm

Loa Toàn dải

7.440.000,0
9.480.000,0
29.500.000,0
24.500.000,0
16.500.000,0
9.480.000,0

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Xem thêm sản phẩm

Loa Full Toàn Dải

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Loa Toàn Dải

WK-2010

7.440.000,0

Loa Toàn Dải

UK-510N

9.480.000,0

Loa Toàn Dải

KT-12

29.500.000,0

Loa Toàn Dải

KR -12

24.500.000,0
Xem thêm

SUB- Subwoofer

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Xem Thêm Sản Phẩm

Sub Tiêu biểu

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Loa Sub

SUB H 12S

9.500.000,0

Loa active chủ động

XA-18S-A

Loa active chủ động

LF 18S

15.240.000,0
Xem thêm

công suất -amply Vang

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Xem thêm sản phẩm
12.600.000,0
10.800.000,0
13.560.000,0
11.520.000,0
18.000.000,0

Công Suất - Amply

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Công suất - Amply

Amply Karaoke HH-500

13.800.000,0

Công suất - Amply

HC-80

12.600.000,0

Công suất - Amply

HC-60

10.800.000,0

Công suất - Amply

BA-20F

13.560.000,0
Xem thêm

Micro , Vang, bộ xử lý tín hiệu

9.600.000,0
11.500.000,0
11.400.000,0
9.000.000,0
28.800.000,0
Xem thêm

Sản Phẩm Mới tiêu Biểu

Micro - Vang

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Micro , Vang Cơ , Vang số

PLL4080

Micro , Vang Cơ , Vang số

K510

9.600.000,0

Micro , Vang Cơ , Vang số

H8

11.500.000,0

Micro , Vang Cơ , Vang số

M3

11.400.000,0

Micro , Vang Cơ , Vang số

K3

9.000.000,0

Micro , Vang Cơ , Vang số

WH AVK 6350S

28.800.000,0
Xem thêm

Sản phẩm mới tiêu biểu

Hệ Thống Dàn Loa Line Array

Công suất - Amply

Amply Karaoke HH-500

13.800.000,0

Micro , Vang Cơ , Vang số

PLL4080

Loa Toàn Dải

DC-215

55.500.000,0

Sản Phẩm

SK-Series

68.880.000,0
Xem thêm

Hình Ảnh , Video

BẢN ĐỒ GOOGLE MAP